17900,- + mva

Elyte fogger mobil desinfeksjonspåføringsenhet for påføring av desinfeksjon på alle typer overflater.

  • Rimelig og trygg påføring av desinfeksjon.
  • Effektiv desinfisering på grunn av små dråpestørrelser (<30my).
  • Både håndholdt og stasjonær bruk (kompressor plasseres på utsiden av rommet.
  • Holdbar og rostbust utførelse i rustfritt stål og plastikk.
  • Enheten har innebygget 230 V Gast kompressor.
  • Kun for vannbaserte løsninger. Ikke brennbare væsker.
  • Størrelse: Koffert (H,B,D) 50x45x30 cm, 20 kg.
  • Bruksområder: Helsesektor, næringsmiddelindustri, idrettsarenaer og på mindrearealer som for eksempel på buss og fly.
  • Kapasitet: 1 liter. Drøy i bruk. 1 liter rekker til opp til 60m3/romstørrelser opp til 25 m².
to top

opp