449,- + mva

Elyte Anolyte er et alkoholfritt og ikke-brennbart desinfeksjonsmiddel til overflater. Anolyte er godkjent av Statens legemiddelverk som kjemisk desinfeksjonsmiddel til teknisk bruk i helse- og sykepleie. Virkestoffet er hypoklorsyre, og dette utvikles gjennom elektrolyse av rent vann og salt. Anolyte eliminerer mikroorganismer som bakterier, virus og sopp i løpet av 1 minutt! Anolyte er biologisk nedbrytbar. Hypoklorsyren går tilbake til ingrediensene den er laget av, salt og vann, og produktet bidrar dermed ikke til utvikling av multiresistente organismer.
Virksom mot virus, bakterier og sopp*.

  • Alkoholfritt og ikke-brennbart. Tryggere å transportere og oppbevare.
  • Skånsomt – tørker ikke ut huden, pH-verdi 6,5–7.
  • Ingen spesielle tiltak er påkrevd med hensyn til miljø.
  • Ingen kjente farlige nedbrytningsprodukter ved romtemperatur.

Material: Stoffet, aktivt klor frigjort fra hypoklorsyre, er registrert i ECHA for produkttype (PT) 2, 3, 4 og 5, og er omfattet av overgangsordningene i artikkel 89 (2). Anolyte er deklarert i det norske produktregisteret med deklarasjonsnummer 633972.

EN-standard: * Produktet er dokumentert effektivt mot alle typer virus, bakterier og sopp definert etter standardene: EN14476:2013 + A2: 2019, inkludert alle koronavirus, SARSCoV-2 (Covid-19) og Murine norovirus . EN13727 kvantitativ test for å evaluere bakteriedrepende aktivitet. EN13624 kvantitativ test for å evaluere soppdrepende aktivitet.

to top

opp